DIPLOM-KAUFMANN DR. WITHOLD WOLLGARTEN

biegły rewident | doradca podatkowy


  • urodzony w 1964 roku
  • Studium Ekonomii w Kolonii z pobytem w Warszawie i Birmingham
  • Po studiach 9 lat pracy w biurze doradców podatkowych i biegłych rewidentów w Kolonii i przez dwa lata prezes znacznej spółki holdingowej w Kolonii.
  • Od roku 1997 doradca podatkowy, od roku 2000 biegły rewident i rewident biegłych § 57 a Abs. 3 WPO.
  • Długoletnie doświadczenie w badaniu bilansów przedsiębiorstw i konzernów a także doradztwo klientów od małej spółki do spółki akcyjnej na giełdzie.
  • Doświadczenie w badaniu i doradztwie przedsiębiorstw komunalnych oraz doradztwie polsko-niemieckich przedsiębiorstw.
  • Publikacje w Niemczech i w Polsce a także wykładowca w szkoleniach i konferencjach w Niemczech, Austrii i w Polsce w języku niemieckim, polskim i angielskim.