AUDYT

 • Badanie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań koncernów zgodnie z HGB, IAS, US-GAAP
 • Badanie przebiegu postępowania likwidacyjnego
 • Badanie systemu wczesnego ostrzegania
 • Badanie kapitału podstawowego oraz podwyższenie kapitału
 • Identyfikowanie przypadków rachunkowości agresywnej defraudacji, nadzór księgowy
 • Badanie rentowności
 • Audyt wybranych obszarów księgowości
 • Pomoc przy reorganizacji i sporządzaniu transakcji
 • Due Diligence
 • Przygotowanie projektu systemu rachunkowego
 • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania rocznego
 • Ocena zdolności kredytowej
 • Optymalizacja systemu rachunkowego
 • Ocena systemu organizycyjnego